Our address
  • Медицински център, каб. 32
    бул. Христо Ботев 29
    6400 Димитровград, България

Contact details
Phone number
  • +359 (0) 391 / 289 - 371

Изпратете запитване